روز نیروی انتظامی

به مناسبت هفته نیروی انتظامی، معاون نیروی انتظامی منطقه در مدرسه حضور یافتند و به سوالات دانش آموزان پیرامون برخی مسایل توضیح دادند.