تدریس مجازی دبیران

برنامه ریزی منظم و مدون آموزشی (مجازی) در دبیرستان صبای نور با دبیرانی مجرب و  با سابقه درخشان آموزش عالی