تعطيلي مدارس بدليل بارش برف در تهران

سخنگوي آموزش و پرورش گفت: امروز ٩٨/١٠/٢٩، تمام مدارس تهران  در تمام مقاطع در دو نوبت صبح و عصر تعطيل است.